Foto's reconstructie Sphinx

Ter gelegenheid van de tentoonstelling "175 jaar Sphinx " presenteren wij het maquettestuk van de Sphinx fabriek. Hier bij een paar foto's, maar natuurlijk moet je de maquette in werkelijkheid gaan bekijken tijdens de tentoonstelling.
De tentoonstelling is nog te zien bij het RHCL aan de Pieterstraat in Maastricht tot en met 30 december 2011.

Duidelijk is te zien dat de walmuur en de vestingwerken niet alleen belegeraars tegen hield maar ook de Sphinx-fabriek.

De aardewerkovens, de zogenaamde Bottle kiln- zie verderop in deze pagina-, en de gasfabriek met de eerste gasketel in Maastricht.

Het gebouw met de zes kleine daken op het dak is de eerste glasfabriek.

Overzicht vanuit het oosten met links de Barakken aan de Maagdendries en rechts het Bassin.

Hoe we tot bovenstaand resultaat zijn gekomen, is te zien in de volgende beschrijving.

Gestaag vorderen de werkzaamheden aan de Sphinx uit 1867.
We hebben nu de eerste aardewerkoven voor de maquette gemaakt, de zogenaamde Bottle kiln.

Voor mensen die willen weten hoe zo'n oven werkte, kunnen op de site
www.thepotteries.org/bottle_kiln/index.htm - meer informatie vinden.
De site is in het engels maar de plaatjes spreken voor zich.

De bottle kiln ingebouwd in een in aanbouw zijnd gebouw.

De eerste gebouwen die Regout heeft gebouwd. Zoals het "collosaal gebouw" uit 1834 en de hoogbouw uit ca 1857 en een kleinere ovengebouw.

Een deel van de gebouwen zijn al in ruwe vorm klaar.

Van de overige gebouwen zijn wel al de tekeningen klaar.

De reconstructie: hoe doen we dat?
Na veel archiefwerk en passen en meten is het gelukt een plattegrond van de fabriek te maken in het jaar 1867. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de kadastrale kaarten van 1823 en 1880 en een plattegrond uit 1866 die hoort bij de contractboeken van de Sphinx in het RHCL.

Helaas zijn alle gebouwen uit 1867 in het verleden al gesloopt, toch kunnen we nog wel een paar maten terug vinden. Zo staat er tegenwoordig aan de Boschstraat nog een gebouw waarop de omtrek van de oude gebouwen, die Regout heeft laten bouwen , nog te zien is

Verder is er nog de foto van de sloop van de Boschpoort in 1869. Door te bepalen waar de fotograaf stond en een eenvoudige reconstructie van de poort en de walmuur is de hoogte van enkele gebouwen te bepalen.

Dit resulteert eerst in een tekening.

Daarna wordt er een eenvoudig gebouw gemaakt, waarmee een provisorische opstelling gemaakt wordt om te controleren of de maten overeenkomen met de foto.

Dan wordt er een foto van de maquette gemaakt zoals de fotograaf in 1869 de poort en fabrieken ook gezien heeft. Die wordt dan weer vergeleken met de originele foto.

Door een combinatie te maken van de plattegrond met de panoramatekenig, zoals die ook te zien is op de omslag van het boekje "het Sphinxterrein" onstaat er een idee van de overige gebouwen.

Op de volgende foto is het resultaat tot en met 1 mei 2010 te zien.


Terug naar"foto's"