Het onderzoek

Het onderzoek naar de bouwgegevens begint met een wandeling langs de nu nog bestaande gevels en het maken van foto’s. Aan de hand van de kadasterkaarten uit 1823 en 1880 kan meestal worden bepaald of een gebouw er in 1867 ook al stond.
Gewapend met het bloknummer en het objectnummer kunnen nu gegevens worden verzameld uit archiefstukken zoals bouwvergunningen, hinderwetvergunningen en raadsnotulen. Vervolgens worden nog talloze oude foto’s bekeken en allerlei literatuur geraadpleegd. Als uit alle gegevens bepaald is hoe het gebouw er heeft uitgezien wordt er een tekening gemaakt, vaak met behulp van gevelwandtekeningen die de gemeente in de periode rond 1980 heeft gemaakt van een groot deel van de binnenstad.
Het hele onderzoek is een zaak van veel geduld en het kost ook heel veel tijd voordat met de daadwerkelijke bouw van de maquette kan worden begonnen


Naar De bouw
Naar "home"