Foto's van de maquette vergeleken met 2008

In deze fotoserie laten we het verschil zien tussen de situatie anno 2008 en de situatie in 1867 zoals ze op de maquette te zien is.

Misericordeplein

Het Misericordeplein.

Het “Huis in de Tuin”aan het Misericordeplein stond in 1867 wel nog in een tuin.


Capucijnenstraat

Op de plaats van de voormalige brandweerkazerne stond in 1867 een rij woonhuizen.

Op nummer 29 – het derde huis van rechts – woonde van 1822 tot 1862 Philippe van Gulpen. De poort ernaast is op de foto boven ook nog te zien.


Lindenkruis

Ongeveer ter hoogte van het Lindenkruis lag de Lindenkruiskazerne.

Tussen de kazernebarakken en de walmuur lag een manege en aan de kant van de Maagdendries een smederij.


Lindenkruis

Op het nu lege terrein grenzend aan het Lindenkruis achter de kazernebarakken lag,.

Sinds 1858 de eerste gemeentelijke gasfabriek met twee gashouders.


Maagdendries

Waar nu het kantoor van de voormalige Nutsbedrijven staat,.

stond langs de straat een rij woonhuizen met daarachter enkele bedrijfsgebouwen.


Achter de Barakken

Van de bebouwing uit 1867 rest hier alleen nog Achter de Barakken 35, het Huis met het Handje( geheel links).

De Andrieskapel is nog steeds aanwezig achter de huidige bebouwing. Ook is er nog de ingang naar de joodse begraafplaats en een gebouw dat tot voor kort dienst deed als patronaatsgebouw.


Achter de barakken hoek Boschstraat

Boschstraat 40, naast de flat, is nog het oude hoekpand.

Op de hoek van de Boschstraat lag de kazerne “de Boschbarakken” en een rij huizen. De Boschbarakken zijn in 1939 gesloopt en de huizen naast de barakken omstreeks 1950.


Boschstraat

Boschstraat 28t/m 40 is nog de oude bebouwing, hoewel sterk gerestaureerd.

Bebouwing langs de Boschstraat.


Bassin westzijde

Van de westzijde van het Bassin is de bebouwing nagenoeg verdwenen..

Alleen het huidige kantoortje van de havenmeester stamt nog uit 1867( geheel rechts).


Bassin noordzijde

Naast de voormalige electriciteitscentrale ligt nog de Zuidwillemsvaart.

In 1867 lag hier een magazijn en inpakloods en was er de doorvaart van de Zuidwillemsvaart door de walmuur.


Bassin oostzijde

In het grote witte gebouw van de Papierfabriek is het oude gebouw nog steeds te herkennen.

Papierfabriek en sluis 20.


Bassin zuidzijde

Van de bebouwing aan de zuidzijde rest alleen nog het Veemgebouw.

De bebouwing van de zuidzijde met Veemgebouw.


Terug naar"foto's"