Straatje van Genetelle

De studie
De reconstructie

De studie
Het straatje van Genetelle wordt door A Olterdissen in zijn Prozawerken vermeld op bladzijde 140 "in et stršŲtsje van ZjinnetŤl".
In de "Diksjenaer van 't Mestreechs" op bladzijde 535 vermeldt Endepols "ZjenetŤlstršŲtsje vroeger ook St. Josephstraatje".

Volgens de Oorspronkelijke Aanwijzende Tabel van de kadasterkaart 1832 waren drie percelen tussen Sint Antoniusstraat en Bassin in bezit van Jan Joseph Genetelle.
In het "Register van Huisnummers" staat


Hieruit kunnen we afleiden dat de huisnummering van St Antoniustraat door liep in het straatje.

Het straatje staat ook ingetekend op de kadastrale kaart van 1880. En staat tussen St. Antoniusstraat en het Bassin.
Kadastrale kaart 1880 RHCL.

Door de kadastrale kaart te vergelijken met tekeningen van de St. Antoniusstraat vlak voor de definitieve sloop, blijkt dat het straatje lag achter huisnummer 52.
De huizen zijn volgens kadastrale gegevens in de jaren 20 van de vorige eeuw onbewoonbaar verklaard, maar kennelijk niet gesloopt.Later zijn een aantal wellicht nog in gebruik als stalling of opslagruimte.
Op foto's van voor de sloop van het Boschstraatkwartier zijn de gebouwtjes nog te herkennen.
Foto RHCL

Het straatje had een ingang via een poort in het pand St. Antoniusstraat 52 en was tevens toegankelijk aan het Bassin 20-21. Het pand aan het Bassin heeft een deur op de scheiding van de twee percelen. Vandaar dat er waarschijnlijk ook sprake was van een passage.
De deur aan het Bassin lag ter hoogte van de huidige Sint Teunisgang.

Onderstaande foto toont de achtergevel van St Antoniusstraat 52 met de poort. Links naast de poort staat nog een huisje terwijl rechts nog de lage gebouwtjes staan die dienst deden als opslagruimte.
Foto Beeldbank Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.

Onderstaande tekening toont een reconstructie van het straatje van Genetel. Helaas kunnen we de gevels nog niet uitwerken omdat deze op geen enkele foto te zien zijn. Hopelijk is er nog iemand die de huisjes voor de sloop nog gekend heeft of er een foto van heeft.

De reconstructie

Dankzij een artikel in De Limburger van Vikkie Bartholomeus zijn wij in contact gekomen met een aantal mensen die nog herinneringen aan het straatje hadden. Bijzonder was wel dat Alex Nijsten nog foto's had uit zijn jeugd waarop nog een deel van de huisjes te zien is.

De oostkant van het straatje met de achterkant van de bouw aan de St. Antoniusstraat.

De straatkant in de St. Antoniusstraat met de toegangspoort.

De westkant van het straatje met aan de linkerkant een aantal bergingen

Het gebouw aan het Bassin met in het midden het smalle deurtje dat hier toegang gaf tot het straatje

Duidelijk is te zien hoe smal het straat was. Gezien van Het Bassin naar de St. Antoniusstraat

Naar "home"