De bouw van Fort Willem I

Voor er gebouwd kan worden, moeten eerst alle gegevens- zoals historie, oude tekeningen, oude foto's en eventuele opmetingen van restanten- worden verzameld.
Dan kan het grondwerk beginnen. Niet met kruiwagens, maar met beitels en mesjes.Ondertussen is de keelmuur klaar en kan geplaatst worden.De muren van het werk worden opgeplakt en het gehele oppervlak, behalve de muren, krijgt een eerste verflaag.De caponnière ( Kastanjelaan) verbindt het fort met de bedekte weg voor bastion A.De schietgaten in de muren van het fort zijn niet vergeten.
Naar "Vorderingen"
Naar "home"